Návody jak postupovat

Návody jak postupovat

 • Chcete zboží vrátit ve 14denní lhůtě?
 • Reklamaci můžete osobně předat na náš obchodní sklad adresa: Mivokor s.r.o. – obchodní sklad, Resslova 902, 588 13 Polná.
 • V případě, že se rozhodnete uplatnit svoji reklamaci přepravní společností, prosíme zašlete zboží na níže uvedenou adresu. Přispějete tak k rychlejšímu vyřízení svého požadavku.
  Mivokor s.r.o – obchodní sklad
  Resslova 902
  588 13 Polná
 • Společně se zbožím doporučujeme pro rychlejší vyřízení reklamace doložit doklad prokazující koupi zboží (faktura) a vyplněný reklamační list.

Jak postupovat když…

Je přijaté zboží poškozené

 • Při přebírání zboží od přepravce si prosím pečlivě zkontrolujte dodané zboží.
  Zásilku, která jeví známky poškození, nepřebírejte.
 • Je-li zboží poškozeno, ačkoliv byl obal neporušený, je potřeba o této skutečnosti co nejdříve informovat naši společnost.

Zboží bylo dodáno nekompletní nebo neodpovídá objednanému typu

Jak postupovat při špatné funkci výrobku

Kontaktujte obchodní oddělení firmy Mivokor tel.: 567 571 020-1 a popište problém. Pracovníci obchodního oddělení Vám zajistí poskytnutí úplných a odborných informací, sdělí vám, zda se opravdu jedná o vadu a zda je možné ji odstranit svépomocí nebo je nutné zahájit reklamační řízení.

S vyřízením oprávněné reklamace nejsou spojeny žádné poplatky.

Pokud posíláte zboží na reklamaci, doporučujeme přiložit:

 • kopii dokladu o koupi či jiný doklad prokazující koupi zboží,
 • vyplněný reklamační protokol [DOC; 0,08 MB] s popisema proč závady a kontaktními údaji.

Na dárky, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatňovat žádná práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy podle platné legislativy ČR.

Lhůta pro vyřízení reklamace

V případě, že jste spotřebitel, reklamace bude vyřízena ve 30denní lhůtě.
V případě, že s námi obchodujete na základě obchodního zákoníku, neexistuje zde zákonné určení lhůty, avšak i v tomto případě se snažíme vyřídit reklamaci v co nejkratší době.

Peníze vám pošleme na účet nebo vám částku vyplatíme v sídle společnosti Mivokor s.r.o., Komenského 114, 588 13 Polná.

Při vracení peněžní částky za zboží formou poštovní poukázky bude účtováno 41 Kč za náklady spojené s odesláním a započteno s částkou na vrácení.

Náklady spojené s dopravou zboží na reklamaci vám budou uhrazeny při splnění těchto podmínek:

 • reklamace bude oprávněná (nebude se jednat např. o závadu způsobenou chybnou obsluhou, mechanickým poškozením apod.),
 • na reklamace@mivokor.cz zašlete žádost o proplacení nezbytných nákladů spojených s dopravou reklamovaného zboží,
 • doložíte výši nákladů (sken účtenky za poštovné, přepravní list apod.).

Proplatit lze pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží (např. náklady na poštovné, nikoliv za taxi službu).

Neopravitelná závada

V případě neopravitelné závady Vám bude nabídnuto zaslání nového bezvadného kusu. Případně máte možnost využít svého práva odstoupení od kupní smlouvy a v tomto případě Vám bude vrácena částka odpovídající pořizovací hodnotě zboží.

Peníze vám pošleme na účet nebo vám částku vyplatíme v sídle společnosti Mivokor s.r.o., Komenského 114, 588 13 Polná.

Při vracení peněžní částky za zboží formou poštovní poukázky bude účtováno 41 Kč za náklady spojené s odesláním a započteno s částkou na vrácení.

Je dobré vědět

 • Jako každý obchod, i ten náš má své obchodní podmínky , kterými se řídí.
 • Potřebujete reklamovat zboží nebo se potřebujete dozvědět, jak reklamace probíhá? Seznamte se s reklamačním řádem .